rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - för tågburna

Upplaga 1

Vandring 1:

Stenbrottsvägen är inte skyltad F: att rulla nerför slänten (med cykel?) är inte att rekommendera på den smala och ojämna stigen. (Tack Ingrid)

 

Vandring 3:
Den damm som nämns att man ska komma fram till alldeles i början av vandringen, efter att ha gått en gång-cykelväg från Maria station, finns inte mer. Istället är här ett avspärrat schaktområde, som är något svårt att krångla sig igenom för den fortsatta vandringen. (Tack Stefan) Schaktområdet ovan är numera en väg (med staket) som man måste följa fram till en rondell där Christer Boijes väg ansluter, A: krematoriet såg vi inte röken av! Vi antog att det fanns någonstans på kyrkogården på höger sida G: Att gå över spåren är meningslöst, nu när dammen/schaktområdet blivit en väg, det är bättre att följa vägen som svänger till vänster, efter övergångsstället utan Zebraränder, då kommer man tillbaka till rondellen vid Christer Boijes väg (Tack Ingrid)

 

Vandring 5:

Den nerlagda järnvägen till vänster vid skogsdungen är till en början mycket otydlig och igenvuxen.

E: Det "minitorg" som omtalas är inte belagt med kullersten utan med vanlig kanthuggen gatsten. (Tack Mats)

 

Vandring 10:

Här håller man på att bygga ett naturrum så man kommer inte fram på Fiskarbacksstigen utan man får gå höger om Tivolibadet.

D: här är också förändringar (efter att man korsat landsvägen) beroende på bygget, man kan inte gå längs Helge å, men man kommer rätt ialla fall (Tack Ingrid)

 

Vandring 12:

Vid Tassahus kan man inte längre gå på den smala stigen så vi fick vända och ta till höger vid dammen och ut till bebyggelsen. Jag är tyvärr lite osäker på hur vi gick sedan, eftersom vi gick fel några gånger, men tror att vi följde gatan vi kom ut på, tog till vänster och kom fram till en cykelväg som vi sedan följde ut till väg 23, där vi åter kom rätt. (Tack Cecilia)

 

Precis som någon redan kommenterat verkar det inte längre finnas någon stig till höger vid Tassahus. Istället för att gå hela vägen tillbaka till infoskylten vid dammen gick vi bara ett par hundra meter tillbaka och svängde upp på en mountainbike-led. Vet inte om det är förbjudet egentligen men den ledde oss snabbt och lätt tillbaka till den större cykelvägen som du nämner i boken. Tack för många fina vandringar och upplevelser! Tack Maria och Andreas)

 

Vandring 14:

Sidan 75 (rad 4, 13) Man passerar Kävlingeån, som hette Lödde ström på 1800-talet, (ej Bråån). Denna å passerar man vid F och S. Vandring 15: Sidan 78 Saxån rinner ut i Lundåkrabukten. (Tack Åke S.)

 

Ridstigen efter bron vid punkt B är igenvuxen. Vandrare kan i stället ta den alternativa väg som rekommenderas för cyklister.

 

Punkt F: Den som väntar sig en "klockstapel" i form av ett fristående klocktorn blir besviken. Men det finns ju en vällingklocka ovanpå en av Örtofta slotts byggnader. (Tack Mats)

 

Vandring 19;

Två saker(som vi märkte) har ändrats genom åren. Dels etapp C, efter den gamla eken. Det som kallas lövgången är nedsågat till en meters höjd, och man associerar inte till lövgång, men det gick ju bra ändå. Dels på samma etapp när man kommer fram till kustvägen. Vi hittade en stig en liten bit från P-skylten. Den gick bara rakt ner till vattnet, men där kunde man inte gå vidare. Längs kustvägen finns numera en cykelväg. Om man tar denna till vänster, ett par hundra meter, då kan man komma ner till cementbunkrarna. För övrigt hittade vi ingen parkering som skylten visade, men det kanske vi bara missade. (Tack Monica/Vidar)

 

Vandring 20

Följande två saker gjorde vandringen svår.

1. Punkt A Skylten med korsande militärtrafik var borttagen, i vägskälet var ett nytt hus byggt.

2. Punkt E, stigen halvvägs på den privata vägen fanns ej. (enligt uppgift hade marken fått en ny ägare som plöjt upp stigen) (Tack Per-Anders)

 

Vandring 22:

Vid D i Fortunens Indelucke beskrivs ”bortse från en stig på höger hand direkt efter några förrådsbyggnader.” Det finns inga förrådsbyggnader längre och stigen var väldigt diffus. Sedan var korsningen där man tar till höger endast en trevägskorsning. Stigen rätt fram i denna korsning var gräsbevuxen i motsatt till den lilla skogsväg vi följde. Hur som helst så hittade vi rätt med hjälp av kartan så det var inga problem. (Tack Jan)

 

Vandring X:
P.g.a ändrade ägarförhållanden; Vid G och H fortsätt utmed Allbovägen (vik ej av på Hedvägen) fortsätt till en ICA-butik, sväng vänster på Plommonvägen och direkt höger på Bengtemöllevägen, passera B & B Talldungen och Bengtemölla. Ta vänster i en T-korsning .......

 Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin