rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - Söderåsen

Upplaga 1

Vandring 2:

I går tog vi Norra Vramsvandringen, men när vi kom till Wrams Gunnarstorp upplyste skyltar oss om att parken var stängd pga buxbomssjukan. Vi tog oss ut via en enskild tomt till landsvägen och kom nästan direkt fram till början av Tunnbyvägen och sedan var det bara att knata på. (tack Sven och Ingrid)

 

Vandring 3:

A. Den vita postlådan är borttagen endast fästet kvar.

 

Vandring 7:

Det som står skrivit mellan punkterna B till C stämmer inte längre eftersom det har satts upp en kraftigt högt hjorthägn. Sök till höger längs med hela hjorthägnet. Alla de öppna områdena på kartan är inhägnade och vid punkt C kan hjortarna passera UNDER vägen! (tack Stefan)

 

Uppdatering ny rutt: Reviderat avsnitt i vandring 7.pdf samt Uppdaterad karta.pdf

 

Vandring 10:

Förtydligande: Vandringen startar bakom anslagstavlan längs en stig vä om vindskyddet. Stigen är rödmarkerad. Följ denna tillsvidare. Efter 200 m leder spåret ut på den grusade Vargadalsvägen och strax ansluter en annan grusväg från hö. I vägskälet finns en bom och en förbudsskylt med tillägget, ej obehörig motortrafik men Ni är välkomna till fots. Ta vä i korsningen längs en gräsklädd traktorväg och lämna således det röda spåret. Till en början omringar en nyplantering. Vägen övergår genast i en smal stig. Skog kringgärdar inom kort och vandringen blir mera lustfylld kring bergsänkan där den sista skånska vargen levde i mitten av 1800-talet. Ta vä när ett flerfärgat markerat spår korsar, gå via en trappa och en spång till den sägenomspunna rastplatsen Snuvestuan.

 

A. Observera att orienteringen mellan punkterna A till C kräver koncentration, ge noga akt på omgivningen. Det flerfärgade spåret slutar vid Snuvestuan men fortsätt i samma västliga riktning som tidigare. Stigen leder fram till en fuktig sänka. Gå på spångar i dess vänsterkant och kliv sedan runt två vältade träd. Efter bara några enstaka m korsar en bredare stig. Ta vä (med västlig kurs) och därmed omsluter under 200 m den mörka granskogen. Underlaget breddas, vägen har en ny beläggning bestående av grova stenar. Därefter kommer en etapp med ljusare lövskog. Här går färden vidare medurs kring en bokdunge och fortsätter nerför en slänt. Om beskrivningen stämt bör därpå ett trolskt kärr ligga till vä och här delar sig vägen. Bortse från de högra utlöparna och fortsätt rakt fram. Inom kort ligger på vä hand ett fördämt kärr och i dess närhet rinner en porlande bäck intill en stor metallgrind.

 

B. Gå inte över bäcken, ta hö precis innan grinden. Denna traktorväg går upp och ned för en liten backe. På vä sida paraderar höga granar och på hö flank spirar lövskog. Framöver höjer sig snart en klippvägg, våtmark omger åter och här delar sig vägen. Ta hö, genast ansluter en annan väg från hö. Passera två cementrör. Underlaget blir snart stenigare, mera igenväxt och bergväggar omger båda sidor av rutten. Skogsvägen förkrymper helt intill ett stenröse, men fortsätt med bibehållen kurs på en smal stig. På vä hand ligger strax en spång över en liten våtmark. Nyttja denna! På andra sidan finns två tvärgående höjder med en mellanliggande stig i hålan mellan kullarna. Båda dessa kullar skall bemästras. Med ryggen mot spången, gör så här: gå ca tio m till hö. Då är den långsmala knallen på vä hand och våtmarken till hö. Lokalisera och nyttja en smal stig över den första kullen. Ta till vä i sänkan mellan kullarna, strosa medurs runt nästa knalle och ännu en våtmark måste bemästras. En vägg av tät skog i blickfånget lovar fastare mark. Ställ in siktet på denna lockande syn.

 

C. Ströva vä längs vägen, (den blir strax mera distinkt) framför skogen och slappna av. (tack Lars-Olof)

 

Vandring 11:
Vandringen är ca 5 km ej 8 km.

 

Vandring 13:

A Förbudsskylten är där men trädet med finns ej. Till höger om skylten är där nu ett hygge.

 

C Slyet är mer än svårframkomligt. Det var helt igenväxt och mycket svårt att ta sig igenom. Tror man får hålla sig mer till höger. Vi gick halvvägs igenom och sedan uppåt och fann muren och gick sedan ned igen.

 

D Efter dammen på väg mot platån så delar sig vägen och man får gå mot hö. Platån är också rätt så igenväxt och anslaget över Gravfältet fann vi ej. (Tack Eva)

 

Vandring 16:

En av koordinaterna vid E är felaktig skall vara 1339988 (tack Helena)

 

Viltstängslet efter D finns inte längre. Ligger just nu ihoprullat och skall förmodligen transporteras bort, Det är bara att följa stigen... (Tack Irene & Ingvar)

 

Vandring 22:

Ingen verksamhet vid Herrevads Kloster dvs ingen restaurang eller camping. (Tack Benny)

 

Vandring 24:
Om det uppstår problem att hitta till Juskushall (då området N om där det står Lövringen på kartan, nu är ett stort kalhygge), gå längs hyggeskanten rakt söderut tillbaka till grusvägen igen. (tack Ulla-Britt)

 Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin