rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - Romeleåsen

Upplaga 1

Under fliken nedladdning finns uppdateringar av den första upplagan. Dessa är inlagda i 2:a och i den 3:e upplagan.

 

Upplaga 2

Några av GPS koordinaterna har blivit fel (vandring 1 och 6), komplett waypoint-lista finns för nedladdning.

 

Vandring 3:
Omarbetad ny version kan laddas ned här: Romele vandring 3. Denna version finns också med i Romeleåsen upplaga 3 (sept-08)

 

Vandring 10:

B. vindskyddet borttaget.

 

Vandring 17:

G. Tyvärr finns här ingen tunnel, så gå över iakttagande stor försiktighet. Dessutom finns det numera ett skyddsräcke i mittfältet. Det finns dock en öppning i mitträcket strax vä om informationstavlan. Gå 50 m, ta hö på Sandlidsvägen och strax hö igen på Hällevägen. Följ sedan det röda spåret fem km tillbaka till utgångspunkten.

 

Vandring 20:
När man passerat punkt D står det att man skall "vara vaksam på en stig åt höger när man ser Röddinge kyrktorn". Röddinge kyrktorn är inte synligt men däremot syns ett annat torn som är tornet på gamla brandstationen i Röddinge. (Tack Hasse)

 

Vandring 21:
C. Efter 3 km blockerar ej längre trädstocken.

 

Upplaga 3

 

Vandring 1;

Vandringen är 9 km ej 7 km som felaktigt nämns i faktarutan (tack Pia) På sid. 9 under texten B .. vid ett växthus tillhörande säteriet..., läs istället .. intill säteriet delar den sig... (växthuset är rivet) E. Vik av från orangespåret i vägkröken. F. Sväng hö på en skogsväg!

 

Vandring 2:

Brobygge på gång över bäcken i Körsbärsdalen och en ny inhägnad mellan B - C. E. ..."Vid en fyrvägskorsning" skall det stå "Vid en trestigskorsning" istället.

 

Vandring 6:

Vid A-Viltstaketet är borttaget (Tack Claes-Henrik)

 

Vandring 10:

Nyttja den nedre parkeringen skyltad P Skolbuss, den övre parkeringen är reserverad för gäster till The Lodge.

 

Vandring 14

punkt E; på stället är ett riktmärke i form av en stätta bortplockad. Läs istället: Skåneleden viker efter dessa tre km av utmed en stig på vä hand. Lämna leden på stället! Följ enbart markvägen. Strax efter att en väg anknyter från vä kan Bokesjön skymtas vid en sluttning på vä hand. (Tack Anita och Roger)

 

Vandring 20:

Vid E ... stig ner till banvallen, vid övergång från banvallen till nästa fastighet var det stängsel utan stege. Vid nästa punkt var spången väldigt låg och det var mycket blött efter vi nått fast mark vid mosse. Här har skogsmaskiner gjort marken väldigt tung att gå i med virke från gallring i granskogen ovanför. Tyvärr hittade vi inte de två träden av bok och hela markområdet tillbaka utmed Fyledalen har skogsmaskiner inte gjort rundvandringens senaste hälft enklare. (Tack Friskis&Svettis, Svedala)

 

Vandring 22:

Vid E där man skall ta till vä har man nyligen avverkat ungskog och det är svårt att ta sig igenom. Föreslår att efter man korsat diket i S-kurvan. Då går man NV längs diket ca 50m tills man passerat bröten. Sen tar man N och hittar stigen. Strax syns Eksholmssjön.(Tack Ingvar)

 

Vandring 23:

Det har hänt en del med infarten. Vid väg 104 står en träskylt med "Naturområde" och ett hundratal meter in på grusvägen i skogsbrynet står en informationsskylt och där är också hårdgjort en yta som kan förmodas är till parkering. Så det bästa är att köra upp den biten så slipper man parkera på åkern. Rundan blir ju någon km kortare men den inbitne kan ju gå fram och tillbaka ut till vägen!! Sen på samma runda är det staket uppsatt, mellan när man svänger av till höger på gamla banvallen (efter A) och vägen v till Älmhult. Det är lämnat en smal springa mellan staket o stengärdsgård men det går bra att gå till höger om gärdsgårn i spår efter avverkning. Efter ett tag så öppnar sig gärdsgårn och staketet slutar så man kan gå längs åkern igen. Men det är kanske inget att orda om det syns ju och är det någon som vill klättra så går ju det. Nu var det ingen ström i trådarna men det blir kanske till sommarn. (Tack Göran J.)

 

Borstbäckens dalgång är numera naturreservat och har blivit försedd med en parkeringsplats intill bommen belägen 300 m innan A. Kanongroparna vid D har nya, tydligare skyltar. För den äventyrlige kan en stig från groparna följas ner mot asfaltvägen i kurvan strax efter E. Den aktuella stigen blir bredare allt som färden utmed bäcken fortskrider. På båda sidor om stigen löper därefter stenrösen och ett parallellt dike likt den gamla färdleden, Bedevägen, som beskrivs i vandring 11. Strax innan A, under returens slutetapp, är stigen nere i sänkan något igenväxt; stega uppför slänten där underlaget är mera lättrampat!

 

Vandring 24:

Vid B, i vägknuten Lihult är den vänstra vägen i dess förlängning igenvuxen. Välj istället den mellersta och gena till D. Vid D, ta hö förbi gården Lihult och vä till E för att undvika igenväxta sträckningar.

 

Vandring 27:

I det inledande stycket, under den gröna vandringssymbolen i textstycket som lyder: Till vä om guppet begynner en stig som skall följas utefter en kraftledning. Vid den fjärde stolpen går en övervuxen stig åt hö mot en stätta……. Kraftledningen är numera nergrävd och stolparna borttagna. Följ den aktuella stigen ca 200 m och titta efter stättan på hö hand. ( Tack för uppdateringen Nils-Åke)

 

Vandring 28:

Under D ...strosa diagonalt ... "annan grandunge" är avverkad. (Tack Bagman)

 

Punkt G, efter avståndsmarkering 2,0: mycket skog har avverkats, det är nyuppkörda skogsvägar, och nya gula markeringar omväxlande med gamla. Vi följde gula markeringar och det kändes som om vi gick runt i ett "oändlighetstecken". Varken rött, blått eller elljusspår dök upp. Vi kom till slut ut vid svampabanan. Ett tips är att kolla på informationstavlan vid första rastplatsen hur de markerade spåren går nu. (Tack Ingrid o Torsten)

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin