rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - rofyllda platser (Dec-2016)

(SOLD OUT)

Upplaga 1

Vandring 2:

Ny gul/vit ledmarkering cirklar runt naturreservatet Sträntemölla, vilket påverkar vägbeskrivningens inledning och avslutning.

I inledning: Första delmålet är Forse mölla. Följ en gul/vit markering till fallen. Håll höger då leden delar sig. Stigen närmst fallen är avstängd p.g.a. fallrisk.

G. Gå sedan över den välvda bron igen. Obs. Det finns enbart två broar, en välvd träbro över ån och en stensatt bro vid dämmet, (inte tre som det felaktigt anges i boken). Följ det gul/vita spåret genom reservatet till hagen vid Sträntemölla. Håll höger då leden delar sig.

 

Vandring 4: (2016-12-12)

 

Vanring Nr 4 - nu 8 km, Stättan vid C är trasig. Använd istället den nya, röda rutten A - stätta B -Lilla Rygården - vägpunkten D i Ryadal. Ny vägbeskrivning: Håll en sydlig kurs från utgångspunkten. Följ ett sparsamt markerat vitt spår över en spång, en bro och en stätta vid A. Ta sikte på en höjdrygg i nord-sydlig riktning; följ denna med fortsatt sydlig kurs tills ett staket korsar framfarten. Följ staketkanten åt höger runt en hörna. Återuppta den sydliga kursen! Nästa hinder är en liten damm/våtmarksområde. Gör en lov runt dammen, se kartan! Efter några hundra meter nås stätta B. Kliv över! Bibehåll färdriktningen; strax sammanfaller stigen med en traktorväg som slutar vid Lilla Rygården. Lagom till påsk öppnas här ett B & B, Café & Galleri. Ägarna är tillfrågade och OK med vandrare använder tillfartsvägen. Håll höger efter gården och direkt höger igen på den gamla, charmiga byvägen som leder fram till vägpunkten D i Ryadal. Fortsätt enligt boken.

 

 

Vandring 5:
Det blå spåret vid A är initialt övermålat med Skåneledens orange markering. Följ istället orange markeringar i kanten av dammen till vägpunkten B. Lämna de orange markeringarna vid B: Håll istället vä eller något snett vä utmed en stig som tidigare varit blå och orange markerad men nu initialt är övermålad med brun färg. Ett stycke in på stigen är markeringarna inte längre övermålade, men stigen är ganska otydlig och stundtals lite övervuxen med mindre träd som fallit över leden. Den begränsade framkomligheten är mödan värd då vandraren belönas med vyer från kanten av ravinen över såväl fält, allé som våtmark med ett rikt djur-och fågelliv. Vandare som önskar ett jämnare underlag och mindre strapatser kan välja att ta vä efter att ha gått genom grinden strax innan A och följa det "nya" blå spåret utmed markvägen fram till C.

 

Vandring 6:

P.g.a ändrade ägarförhållanden, vid C och D gå EJ utmed Hedvägen utan: ta hö ett kort stycke på Albovägen till en ICA-butik, korsa vägen. Fortsätt på ett gult spår via Plommonvägen och Bengtemöllevägen. Passera B & B Talldungen. Nästa delmål är Bengtemölla…….

 

Vandring 7:

Vid H skogsavverkning, ris hindrar framfarten gör en mindre detour.

 

Vandring 10:

A. ....I färdriktningen finns en stätta: stega över och träd in i den vackra hagen........ B. Platsen är rofylld. Spåren leder till en stätta. Bakom övergången finns en bilväg. Stega över, ta vänster utmed vägen i 200 m.

 

Vandring 11:

Anvisad P-startpunkt, Åbjär, liten vändplats är blockerad med stenblock. Starta istället från kyrkan i Ö Sönnarslöv, gå längs Spångarpsvägen till vägpunkten C, fortsätt enligt vandringsbeskrivningen.

 

Parkering/start: Ö Sönnarslöv kyrka, P: N55.839161° E14.093168°

 

Vägbeskrivning: Ö Sönnarslöv kan nås via E22 i höjd med Tollarp eller väg 19/9 via Degeberga, regionbuss, linje 556 stannar vid kyrkan.

 

En uppdated vägbeskrivning, förbi hyggene som nämns nedan kommer inom kort.

/Karin Hoffmann

 

Idag Rofyllda 11 och en fantastisk dag med ett 30tal Kronhjortshindar, Strömstare, en flock ungkorpar och Kungsörn. Viken dag.

Det har hänt en del runt P och A . Här har granskogen fallit och kalhyggen breder ut sig. När man återvänder söderifrån till P är det hugget före kröken västerut mot vändplatsen och P. Rätt svårt hitta ursprungliga stigen men den fortsätter längst bort i hygget. Hur det ser ut när man kommer in i det tidigare granet strax söderut vet vi inte. Vi fortsatte länge nere vid ån och klättrade med stor möda upp där hygget nu är. Vändplatsen nyrenoverad och några skyltar eller pilar syns inte. Någon distinkt stig såg vi inte men hittade neråt A. Här kommer nästa hygge. Stort och det behövs lite nya anvisningar för att hitta vägen som blir synlig i bortre delen av hygget. (Vi gick för högt upp mot landsvägen) Det är möjligt att det går en stig rakt fram uppe på ravinkanten från kröken mot P. Det såg ut att börja något. Hade det funkat hade man sluppit hyggena som troligen snart kommer att planteras.(Tack Ingvar o Irene)

 

Vandring 13:

Efter F och jordkällaren kom det ut en inföding från det vackra huset med vasstak. Han var väldigt nyfiken på oss vandrare och var vi fått turbeskrivning ifrån. Vi visade boken och han skakade på huvet. Det är ingen jordkällare det är en Brydestuga där linet torkades efter rötningen som tydligen skett i en liten bäckfåra framför ingången. Infödingen tipsade om ett sevärt kvarnhjulsstenbrott inte långt från punkten E. Första avtag efter Kråkebo NO vid sweref 99 lat long, N55.952315° E13.393830° går en lite skogsväg in till höger. Vägen går egentligen runt och här inne skall stenbrottet med rester av kvarnhjul finnas. Vi hade redan passerat så vi får kolla en annan gång. (Tack för uppdatering; Irene & Ingvar trogna rundvandrare sen 2005).

 

Vandring 14:

Ingressen sida 77, Förläng gärna vistelsen genom att kombinera med strövtåg kring Dagstorpsjön och Prästtorpasjön, Nr: 15 och 16.

A. Femte raden: Följ det bredare huvudstråket åt vänster mot Nord Syd Hässleholm (Lillsjödal-skylten borta)

C. Femte raden: vilthägnet borta

F. (Här kan denna vandring kombineras med Nr: 15) Femte raden. Ta hö och genast vä utefter en smal, grönmarkerad stig…och hoppa ner i texten till G, läs från: Efter drygt 400 m…

 

Vandring 15:

Vid ”John Bauer-skogen” några hundra meter efter punkt B, händer det som befarats i ingressen – att gammelskogen snart kommer att avverkas – håller på att ske just nu. En stor del av den äldsta skogen på höger sida av vägen är redan fälld. (Tack Lars)

 

 

Vandring 16: (2016-10-09)

I inledningen, tredje raden. Det rödmarkerade spåret är numera blått.

A…. Passera höger om gården Dagstorp. Vägen delar sig på inte platsen utan svänger. Lämna vägen på stället och fortsätt in i en hage (lyft ev. en tråd) i anslutning till en lada.

D. Skippa stigen över björkängen och dalen. Fortsätt istället till vägskälet i Nötarp och ta höger på en smal grusväg, skyltad enskild väg, se kartan!...............Efter den definitiva vändplatsen har skog fälts och ny planterats. Ta höger och följ en ny traktorväg nerför i ca 400 m mot en skarp högersväng.

Ny vägpunkt E. Ta vänster på en smal stig i svängen. Efter knappt 200 m nås mölleruinen (F) och ett vadställe. Fortsätt utmed skogsvägen bakom möllan knappt 200 m till stigen vid G.

G. ….Inom kort går stigen genom en annan mur. På ställen är granskogen fälld och ny skog har planterats. Ta 35 steg från muren och sväng sen vänster vid en högstubbe.(H)

 

 

Vandring 17:

OBS D saknas:

D. Ta vä, traska vidare till en korsande bilväg. I det sistnämnda vägskälet framgår det att Kyrkohallsvägen nyttjats. (Tack Ulla-Britt)

 
Vandring 19:

Fin runda. Det har hänt lite nytt på rundan, det läste jag på uppdateringssidan. I början när man kommit upp på åsryggen så kan man fortsätta där tills man kommer ut på skogsvägen (hittade ingen tvärgående mur). Man kommer ut precis där man ska svänga in, väl sen under F så har ödetorpet renoverats efter det svänger man in på en liten skogsväg o följer den så blir det rätt. (Tack Elisabeth)

 

När vi rekade denna vandring visade det sig att vid I där man skulle ta vänster hade avverkning skett med stora skogsmaskiner på ett stort område så att både vägen och vändplatsen var borta och vi kunde inte hitta någon stig trots idogt sökande .Vi blev tvungna att gå tillbaka till korsningen vid gården Hagstad och använda skogsvägen ner till byn Hagstad. Vi var då ganska trötta men skall dock vid ett senare tillfälle försöka att gå baklänges från Hagstad och kanske hitta en väg att komma fram tills vi skall gå vandringen med Friluftsfrämjandet. För övrigt håller jag med om att det är en mycket fin vandring.

(Tack Jan Friluftsfrämjandet Söderåsen)

 

Vi vill upplysa om att vid F och G har skett en del ändringar som försvårar att hitta rätt. Vid F kallar du ett hus för ödetorp som vi tolkar som en ödegård och intill den en ladugård med bland annat mjölkkor. Efter bäckfåran som går under vägen skall man enligt boken gå på en smal stig.Denna finns inte mer eftersom man har kört med stora skogsmaskiner och inget är sig likt som du beskriver. När man kommer fram till vägen som leder till hästgården med varning för häst bör det stå att man skall hålla till höger för att komma vidare på H. Vi är inte överens med din beskrivning av att ta till höger i en y-korsning, vi tycker att det är mer rakt fram till Vildrosor och Höns. Vi kom dock fram efter lite letande och tycker att slingan är mycket fin och vi tackar för alla fina upplevelse som dina böcker givit oss. (Tack Ingvor och Ove)

 

Etappen P >> B kan vara snårig, enligt inkommen rapport. Vandrare rekommenderas ta landsvägen till B istället. (Tack Christian)

 

 

Vandring 21:

Vid H Efter att passerat muren visade det sig att avverkning hade skett så alla spår av någon stig var försvunna men genom att vika åt vänster och följa stenmuren kom man ner till korsvägen vid Rännarehusen. Bortsett från detta var det en mycket vacker vandring. (Tack Jan Friluftsfrämjandet Söderåsen)

 

I. …..Ta hö på det nyanlagda stråket ett tital m. Korsa Gökvägen. Här finns ett picknickbord…..

K. ….Fortsätt till fots, passera en kommunikationsmast, men stanna till vid den andra.

 

Vandring 26:

Inledning: Gulmarkerad stig är numera gul-vit. A.

Sista raden: Lokalisera en stig på hö sida efter den uppmätta sträckan. Två stora, triangulära stenblock ligger tätt på vänster sida.

B. Lämna den gula leden på platsen, ta hö! Stigen blir strax tydligare. Passera genast vänster om ett jakttorn.

C. Och D. Sista raden: Inom kort korsar en orange-markerad stig. Följ den orange-markerade leder till- och förbi utsikten! …Strax korsar en röd/vit markerad led

G. Ta hö här utmed en gul/vit markerad led…..

L. …Gör så här: Följ en tydlig stig till två stora stenrösen syns på hö sida om stigen efter ca 250-300 m. Vik av åt hö mellan rösena, gå tiotal meter till den aktuella vändzonen.

 

Vandring 29:

 

I lördags vandrade vi i Östra Göinge enligt din vandring 29 i "Rofyllda platser". Det var en fin upplevelse att gå i Kullaskogen och ta en fika vid Sporrakulla. Ett par detaljer i vandringsbeskrivningen kan möjligen underlätta vandringen en aning.

Inledningen: Den brevlåda som är inkörsporten till vandringen tillhör f n Göran Nilsson i Buddatorp och den är faktiskt numera vit och inte grön.

D. Vid vändplatsen i D blev vi lite förvirrade en stund för stenblocken syns inte från början utan först när man gått in på stigen. Det skulle underlätta, tror jag om det stod att man skulle ta in på stigen som skylten "Sibbhult" pekar mot. (Kanske självklart för de flesta) Skylten vid vägskälet visar endast mot Johansson. Dahl har nog flyttat.Snapphanestenen ligger nog 40-50 meter in till vänster. Din varning där är nog befogad.

E. När det gäller den gamla skolvägen till Högsma så finns ingen skylt med "Högsma 0,8". Däremot en stor och tydlig skylt som anger Sibbhult (åt det håll vi kom ifrån), Breanäs (åt höger) och Glimåkra (framåt). Vi fortsatte rakt fram mot Glimåkra och kom så småningom till Högsma,

Den här kommentaren är väl kanske den enda som behöver påpekas eftersom skylten stod i en trevägskorsning. Övriga är verkligen detaljer i sammanhanget. Tack för en fin vandring i för oss helt nya trakter!! (Tack Lasse)

 

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser: mejla Karin